Quay về
Trang chủ

Dịch vụ Ghép hàng tập trung 
  1. Định nghĩa
Dịch vụ Ghép hàng tập trung là hình thức vận chuyển, trong đó xe tải sẽ qua qua lấy hàng tập trung về trạm trung chuyển, trước khi phân loại và chuyển lên xe đi giao cho khách hàng.
  1. Bảng giá cước: Áp dụng từ ngày 09/09/2023
(Đơn vị Việt Nam Đồng)
Mức cân nặng
Dưới 50km
51 – 150km
151 – 300km
200kg đầu
200.000
300.000
400.000
Mỗi kg tiếp theo (đồng/kg)
Từ 201 – 500kg
1.000
1.500
2.000
Từ 501 – 1000kg
900
1.200
1.500
Trên 1000kg
800
900
1.000
Thời gian giao hàng
Giao trong ngày
Giao hôm sau
Giao hôm sau
 
Lưu ý:
  • Bảng giá chưa bao gồm VAT, không bao gồm bốc xếp 2 đầu, phí xe vào phố cấm (nếu có)
  • Cước chuyển hoàn tính bằng 50% cước chiều đi, thời gian hoàn hàng tính thêm 01 ngày làm việc.
  • Khối lượng quy đổi theo công thức: Dài x Rộng x Cao (cm)/ 4000. Khối lượng tính giá là khối lượng lớn nhất giữa khối lượng quy đổi và khối lượng thực tế.
 
  1. Phạm vi vận chuyển
  • Tỉnh lấy hàng: Hà Nội
  • Tỉnh giao hàng: Miền Bắc
  • Phạm vi vận chuyển sẽ được điều chỉnh phù hợp theo tình hình thị trường và được thông báo trước đến Quý khách hàng và đối tác.
 
  1. Thời gian toàn trình
Thời gian tạo đơn Thời gian lấy hàng Thời gian giao hàng
Trước 10h00 Trước 14h00 Trước 20h00
Từ 10h00 đến 14h00 Trước 18h00 Trước 18h00 N + 1
Sau 14h00 Trước 10h00 N + 1 Trước 10h00 N + 2


Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.